Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální biodynamika podporuje samoléčebné a samoregulující schopnosti lidského systému jako celku zahrnujíc tělo, mysl, ducha a duši. Pracuje s příčinami a kořeny symptomů. Působí na celou škálu akutních i chronických potíží. Pomáhá zpracovávat fyzická a emocionální traumata. Je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Ošetření budete vnímat jako relaxaci a uvolnění. V různých fázích můžete pozorovat reakce vlastního těla, vjemy a pocity jako je proudění či jemné pohyby a houpání, teplo, chlad, jemnou vibraci v končetinách.

Snažím se vytvořit bezpečné a klidné prostředí, kde se budete cítit příjemně. Záleží mi na tom, abyste si nejen pri ošetření, ale postupně i v každodenním životě byli schopni najít cestu k sobě, lépe si naslouchat a rozumět svému těla. Práce s pociťovanými tělesnými vjemy a práce s vlastními zdroji je toho všeho součástí. Z hlubokého ticha a klidu, naslouchajíc svému tělu bez posuzování a záměru cokoli měnit, vystoupí do popředí neustále přítomné síly zdraví. A v atmosféře přijetí může nastat skutečné celistvé léčení a návrat k harmonii.

U prvního setkání počítejte s 120-ti minutami, abychom měli čas si popovídat a vysvětlit biodynamický přístup. Ráda vám odpovím na otázky, které budete mít. Každé další přibližně 90-ti minutové setkání zahájíme úvodním povídáním o tématech a otázkách, které jsou pro vás důležité a aktuální. Následuje samotné ošetření v leže, na masážním lůžku, v pohodlném oblečení. S největší pravděpodobností proběhne v úplném tichu. Budete zažívat stavy hluboké relaxace, někdy tento stav může přejít i do spánku. Čas na sdílení je opět na závěr, eventuelně v následujících dnech telefonicky. Frekvence návštěv je individuální. Pro účinnost a dlouhodobý efekt doporučuji 10 terapií s odstupem 1-2 týdnů.
Cena za jednotlivé ošetření (90min)
1500 Kč
Cena za 5 ošetření při platbě předem:
7000 Kč
  • Ošetření je možné darovat. Využijte DÁRKOVÝCH POUKAZŮ zde k objednání.
  • Pokud nastane situace, že potřebujete domluvený termín posunout, učiňte tak prosím minimálně 24 hodin předem. Zrušené setkání v termínu kratším je nutné uhradit v plné výši.

V jádru našeho těla existuje infrastruktura sestávající z tekutin a tkání, včetně centrální nervové soustavy a mozkomíšního moku, který ji omývá. Součástí tohoto systému je kost křížová (sacrum) a kraniální kosti (cranium), jejichž pohyb jsou úzce spojeny s okolními tkáněmi, např. se systémem membrán, které vystýlají vnitřní stranu lebečních kostí.

Každá živá buňka pulzuje. Život je pohyb. Tento projev ZDRAVÍ je v přístupu kraniosakrální biodynamiky nazýván DECH ŽIVOTA. Dech života je životodárná biodynamická síla, která pohání již embryologický vývoj, uspořádává buněčný růst po narození, a dělení buněk až do smrti.

V těle je dech života zachycován prvotně právě mozkomíšním mokem, a poté všemi ostatnimi tekutinami a tkáněmi. Jejich pohyb připomíná příliv a odliv, jehož plynulost a harmoničnost, nebo naopak stagnace a nerovnováha vypovídají mnohé o zdraví klienta.

Jako terapeut, prostřednictvím citlivých a vycvičených rukou a pomocí svého vědomého naslouchajícího nastavení, vnímám tyto velmi jemné pohyby. Ty mi jsou zdrojem důležitých klinických informací. Důležitá je orientace, to, čemu naslouchám. V dotykových terapiích jako je kraniosakrální biodynamika platí, že to, čemu nasloucháme, k nám promlouvá. Trpělivě, respektujíc, přijímajíc, bez snahy cokoliv změnit tak naslouchám zdraví a univerzálním léčivým silám ve vašem těle. Jedná se o jemný neinvazivní kontakt rukama na různých místech vašeho těla bez toho, abych do systému jakkoli zasahovala, něco se snažila měnit či přidávat. Záměrem je obnovení rovnováhy, podpora harmonického projevu zdraví, odstranění míst s napětím, podpora výše popsaného rytmického proudění v místech, kde došlo k oslabení či dokonce zastavení jeho toku, kde došlo k zhuštění či stagnaci. Nasloucháním dojde k hlubokému spočinutí a odevzdání, utiší se tok myšlenek a vnitřní boje, a vy zažíváte pocit, že vládu přebírá něco, co vás přesahuje, ale co je zároveň přítomno ve vašem samotném základu. 💗TICHO A KLID💗.

Více informací o metodě a její historii včetně odkazů na odbornou literaturu naleznete na stránkách asociace.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs